طلبه نگاشتها

آگاهی لازمه انتخاب درست است؛ اما اطلاعات غلط از نادانی خطرناکتر اند

طلبه نگاشتها

آگاهی لازمه انتخاب درست است؛ اما اطلاعات غلط از نادانی خطرناکتر اند

سلام

این وبلاگ یک صفحه آزمایشی هست برای تمارین یک دوره آموزشی. ببخشید که مطالبش چندان نظمی نداره.